ΕΑΡΙΝΟ Ράλλυ Σπριντ 2016 - Δελτίο Πληροφοριών Νο 3

Σάββατο, Μαρτίου 19, 2016

ΕΑΡΙΝΟ Ράλλυ Σπριντ - Δελτίο Πληροφοριών Νο 3

ROAD BOOK

Λόγω των βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών, η Ειδική Διαδρομή κονταίνει από τον τερματισμό κατά 130 μ.

 

Το μήκος της ΕΔ τροποποιείται από 19.20 σε 19.07 και ο ιδανικός χρόνος μεταξύ του ΣΕΧ 1 / 2 και του ΣΕΧ 1Α / 2Α παραμένει ο ίδιος, δηλαδή 0:35 λεπτά. 

Download attachments: