ΕΑΡΙΝΟ Ράλλυ Σπριντ 2016 - Δελτίο Πληροφοριών Νο 1

Τετάρτη, Μαρτίου 09, 2016

Δελτίο Πληροφοριών Νο 1

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 16 ΒΡΑΒΕΙΑ – ΚΥΠΕΛΛΑ

Η Οργανωτική Επιτροπή του ΕΑΡΙΝΟΥ Ράλλυ Σπριντ, εκτός από τα έπαθλα που αναφέρονται στον Συμπληρωματικό Κανονισμό στο άρθρο 16, θα απονείμει κύπελλα και σε όσες κλάσεις/κατηγορίας συμπληρώσουν ως εξής:

Kατάταξη Kλάσεων (εφόσον σε κάθε κλάση/κατηγορίας εκκινήσουν τουλάχιστον 5 αυτοκίνητα)

Στους νικητές κάθε κλάσης κάθε κατηγορίας Κύπελλα

Στους δεύτερους κάθε κλάσης κάθε κατηγορίας Kύπελλα

Στους τρίτους κάθε κλάσης κάθε κατηγορίας Kύπελλα

Στους 3 πρώτους κάθε κλάσης, εφόσον εκκινήσουν τουλάχιστον 5 αυτοκίνητα. Αν εκκινήσουν 4 αυτοκίνητα απονέμονται κύπελλα στους 2 πρώτους και αν εκκινήσουν 3 αυτοκίνητα απονέμονται κύπελλα μόνο στους πρώτους. Αν εκκινήσουν λιγότερα από 3 τότε δεν θα απονεμηθούν κύπελλα σε αυτήν την κλάση.

Από την Οργανωτική Επιτροπή